Poznávanie vtáctva

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

30.3. 2019 Cykloexkurzia Považím (kurz poznávania dravcov)
Kde: Stredné Považie (od Trenčína po Nové mesto nad Váhom a späť, cca 20-40 km)
Organizátor: Ornitologická poradňa
Kontakt: ornitolog.jambor@gmail.com (0911 109 955)
Zraz: 08:40 vlaková stanica v Trenčíne alebo 09:00 hod. Zátoka pokoja (ľavý breh Váhu v Trenčíne pri starom cestnom moste)
Ukončenie: cca 16:00 hod.
Cykloexkurzie spojené s birdwatchingom patria medzi veľmi pozitívne zážitky a skúsenosti. Vďaka bicyklu sa nám podarí prejsť pomerne veľkú vzdialenosť a pozorovať tak vtáčie druhy, ktoré preletujú na veľkých plochách, najmä dravce (a možno aj prvé bociany). Prejdeme ich loviskami i hniezdiskami a naučíme sa ich nielen pozorovať a vyhľadávať, ale aj poznávať. Dokonalé spojenie "príjemného" s "užitočným".  Dĺžka trasy cykloexkurzie odrádzať nemusí, nakoľko bude rozložená do väčšej časti dňa s početnými zastávkami. Nie je samozrejme problém sa kedykoľvek odpojiť, ten najlepší úsek bude hneď na začiatku, pri trenčianskom letisku, ktoré je často plné dravcov. Čakať budú na nás orly kráľovské, myšiaky lesné, jastraby krahulce a sokoly myšiare.  
Cena kurzu: 1 až 5 EUR/os.  (dobrovoľná platba) na číslo účtu: SK4975000000004015827682. Do poznámky uveďte, prosím, Vaše fakturačné údaje (meno, adresa).
Bližšie informácie (mapka, zmeny času a termínu) na facebooku
7.4. 2019 Kurz poznávania vodného vtáctva na Hrušovskej zdrži (Bratislava)
Kde: Dunaj, Čunovo
Organizátor: Ornitologická poradňa
Kontakt: ornitolog.jambor@gmail.com (0911 109 955)
Zraz: 9:00 hod., cintorín v Čunove
Ukončenie: 12:00 hod.
Naučte sa s nami  pozorovať a poznávať vodné vtáctvo, spojte príjemné s užitočným a príďte sa poprechádzať k rieke Dunaj v úseku pri Čunove v sprievode profesionálneho ornitológa.  
Cena kurzu: 1 až 5 EUR/os.  (dobrovoľná platba) na číslo účtu: SK4975000000004015827682. Do poznámky uveďte, prosím, Vaše fakturačné údaje (meno, adresa).
Bližšie informácie (mapka, zmeny času a termínu) na facebooku
Partneri


Kto sme?

Sme malá "rodinná" firma, pre ktorú je spoločensky zodpovedné podnikanie viac ako poslaním. Predávame produkty a poskytujeme odborné poradenstvo a služby, ktoré riešia konflikty medzi vtákmi a človekom, vzdelávajú verejnosť a chránia vtáctvo a prírodu. Veľa našich aktivít je bezplatných, pre dobrú vec. Zisk z podnikania navyše z veľkej časti reinvestujeme do priamej ochrany vtáctva a prírody. Našim cieľom je nielen robiť to, čo nás baví a napĺňa, a nie len udržateľná rentabilita pri zachovaní minimálnej ekologickej stopy, ale aj účinne ovplyvňovanie iných firiem, spotrebiteľov a verejnosti tak, aby svojim správaním a prioritami dokázali sami prispieť k ochrane nášho spoločného životného prostredia. Sme jedna z prvých firiem tohto typu, spájame prvky neziskového a súkromného sektoru, v prospech lepšej budúcnosti nás všetkých.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky